Vorig jaar zaten we overvol met kamp PURNODE. Daarom willen we dit jaar vooraf inventariseren wie er komend jaar allemaal mee willen. 

Let op: dit is dus NIET je definitieve opgave, alleen een inventarisatie om in te kunnen schatten hoeveel jongeren er ongeveer mee willen

inventarisatie
Keuzerondjes